Թուլություններ. Չափից շատը վտանգավոր է

2018-08-30 18:08:47

 

Աշխարհի բնակչության յուրաքանչյուր անհատ ունի թուլություն, որն արտահայտվում է տարբեր ձևերով: Սակայն, երբ այդ թուլությունները դառնում են անկառավարելի, հետաքրքրվածության սահմանն հատելով հայտնվում են մարդու համար վտանգավոր սահմանում: Ստորև մենք կներկայացնենք նմանատիպ թուլություններից մի քանիսը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Երաժշտությունը: Այո°, իսկապես:

Մի շվեդացի երաժշտասեր, ով թուլություն ուներ ծանր մետալ ոճի հանդեպ, իր թուլության պատճառով դարձավ հաշմանդամ: Նա անընդհատ լսում էր երաժշտություն, այցելում էր մետալ-շոուների և արդյունքում գլուխը տարօրինակ կերպով տարուբերելով, անզգույշ շարժում կատարելով կանգնեց պրոբլեմի առաջª հիասթափություն առաջացնելով այլ երաժշտասերների մոտ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեսախաղեր: Սրանից անգամ մարդիկ են մահանում:

Տեսախաղերի մութ կողմը խաղամոլությունն է, ինչի արդյունքում եղել են մարդիկ, ովքեր 3 օր իրենց նստած տեղից ոտքի չեն կանգնել` խաղը ավարտին հասցնելու նպատակով, ինչն էլ իր հերթին առաջացրել է սրտի հետ կապված պրոբլեմ: Տեսախաղերում նաև շատ են սպանությունները, որոնք բացասաբար են անդրադառնում պատանիների դաստիարակության վրա:

 

 

 

 

 

 

 

 


Փիրսինգ:

Վերջին տասնամյակում փիրսինգն այնքան պոպուլյար է դարձել, որ անգամ գտնվում են մարդիկ, ովքեր փիրսինգին ավելի մեծ նշանակություն են տալիս, քան նորմալ մակարդակով կրթվելուն: Թե մարմնի ո±ր մասում պետք է փիրսինգ անել հարցը կոնկրետ պատասխան արդեն չունի. տարբերակները բազմազան են:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Դաջվածքներ:  

Դաջվածքները ժամանակին սահմանափակվում էին ՙНе забуду мать родную՚ գրությունով ու խաչի պատկերանշանով, սակայն հիմա սահմանափակումներ կարծես թե չկան, երբեմն միայն տարօրինակ ու սահմռկեցուցիչ են կոպերի կամ էլ լեզվի վրա արված դաջվածքները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Պլաստիկ վիրահատություններ 

Պլաստիկ վիրահատությունների բազմազանությունն ու քանակությունը կարծես թե սահման չունիª դեմքի մաշկը ձգելու շնորհիվ կնճիռներից ազատում, կրծքերի, սեռանդամի, մկանների մեծացում և այլն: Շատերը ձգտում են պլաստիկ վիրահատությունների` ավելի ցանկալի երևալու համար: Այս դեպքում ամենատարօրինակն այն է, որ երբեմն այդ վիրահատությունները կարող են հակառակ էֆեկտն ունենալ:

 

 

 

 

 

 

 


Խաղամոլություն: Պարտքերը շատանում են:

Խաղամոլությունը ոմանց համար հոբի է, ոմանց համար կարիերա: Հնարքներին տիրապետելով և ռազմավարություն մշակելով հնարավոր է մեծ գումարների տիրանալ, սակայն ոչ բոլորին է հաջողվում իրենց գիտելիքներով հասնել վարպետության աստիճանի: Փաստ է, որ խաղամոլները մինչև իրենց մեկ դրամը խաղադրույք դնելն ավելի շատ հակված են պարտվելու, սակայն դա նրանց խաղից ետ չի կանգնեցնում և, խաղալու համար, նրանք սեփական տնից դուրս գալով հատում են երկար ճանապարհ: Որոշ հոգեբաններ խաղամոլությունը նույնացնում են թմրամոլության հետ, որովհետև խաղամոլները թմրամոլների նման պատրաստ են գողությունների, սպանությունների իրենց կարիքների բավարարման համար և հաճախ էլ սպանվում են իրենց թուլության պատճառով առաջացած պարտքերը մարել չկարողանալու պատճառով:

 

 

 

 

 

 


Շոփինգ: Բայց մոլում զեղչ էր 

Շոփինգի հանդեպ թուլությունը սնանկացնում է: Ի դեպ, հետաքրքիր է, որ շոփինգով տառապում են հավասարապես թե' տղամարդիկ և թե' կանայք, իսկ շոփինգի հանդեպ թուլությունը սկսվում է հատկապես դեպրեսիաներից հետո:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստախոսություն: Այնքան զվարճալի չէ, որքան ֆիլմում 

Հիշո±ւմ եք Ջիմ Քերիի մասնակցությամբՙՍտախոսը՚ ֆիլմը: Այնտեղի համեմատ իրական կյանքում անընդհատ սուտ խոսելն իսկական պրոբլեմ է, անգամ հոգեկան հիվանդության ախտանշան և ամենևին էլ զվարճալի չէ: Այս դեպքում մասնավորապես չպետք է մոռանանք, որ Աստծո 10 պատվիրաններիր մեջ առանձնահատուկ տեղ ունի ՙՄի' ստիր՚ պատվիրանը:

Կերակուր 

Որոշ մարդիկ պարզապես չեն կարող չուտել: Նմանատիպ մարդկանց մահից հետո, հատկապես ԱՄՆ-ում, նրանց անգամ հատուկ սարքավորումներով են տանից դուրս հանում, որովեհտև նրանք չափից շատ գեր են եղել: Ճիշտ է այս թուլությունը Հաայաստանում դեռ տարածված չէ, բայց հաշվի առնելով, թե որքան շատ անառողջ սնունդ է ավելանում մեր առօրյա սննդակարգում, պետք է զգուշ մնալ և չպետք է մոռանալ, որ կյանքի նպատակը ուտելու մեջ չէ, և լավ է ուտելը ապրելու համար:

 

 

ÂàôÈàôÂÚàôÜܺð: â²öÆò Þ²îÀ` ìî²Ü¶²ìàð ¾ 

²ß˳ñÑÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ýѳï áõÝÇ ÃáõÉáõÃÛáõÝ, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ Ó¨»ñáí: ê³Ï³ÛÝ, »ñµ ³Û¹ ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý ³Ýϳé³í³ñ»ÉÇ, Ñ»ï³ùñùñí³ÍáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ Ñ³ï»Éáí ѳÛïÝíáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ ѳٳñ íï³Ý·³íáñ ë³ÑÙ³ÝáõÙ: êïáñ¨ Ù»Ýù ÏÝ»ñϳ۳óÝ»Ýù ÝٳݳïÇå ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ:

ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ: ²Ûá°, Çëϳå»ë:

ØÇ ßí»¹³óÇ »ñ³Åßï³ë»ñ, áí ÃáõÉáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ͳÝñ Ù»ï³É á×Ç Ñ³Ý¹»å, Çñ ÃáõÉáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ¹³ñÓ³í ѳßٳݹ³Ù: ܳ ³ÝÁݹѳï ÉëáõÙ ¿ñ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ, ³Ûó»ÉáõÙ ¿ñ Ù»ï³É-ßááõÝ»ñÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·ÉáõËÁ ï³ñûñÇÝ³Ï Ï»ñåáí ï³ñáõµ»ñ»Éáí, ³Ý½·áõÛß ß³ñÅáõ٠ϳï³ñ»Éáí ϳݷݻó åñáµÉ»ÙÇ ³é³çª Ñdzëó÷áõÃÛáõÝ ³é³ç³óÝ»Éáí ³ÛÉ »ñ³Åßï³ë»ñÝ»ñÇ Ùáï:

î»ë³Ë³Õ»ñ: êñ³ÝÇó ³Ý·³Ù Ù³ñ¹ÇÏ »Ý ٳѳÝáõÙ:

î»ë³Ë³Õ»ñÇ Ùáõà ÏáÕÙÁ ˳ճÙáÉáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ »Õ»É »Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ 3 ûñ Çñ»Ýó Ýëï³Í ï»ÕÇó áïùÇ ã»Ý ϳݷݻÉ` ˳ÕÁ ³í³ñïÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÇÝãÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ³é³ç³óñ»É ¿ ëñïÇ Ñ»ï ϳåí³Í åñáµÉ»Ù: î»ë³Ë³Õ»ñáõ٠ݳ¨ ß³ï »Ý ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù µ³ó³ë³µ³ñ »Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ å³ï³ÝÇÝ»ñÇ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³:

öÇñëÇÝ·:

ì»ñçÇÝ ï³ëݳÙÛ³ÏáõÙ ÷ÇñëÇÝ·Ý ³ÛÝù³Ý åáåáõÉÛ³ñ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ ³Ý·³Ù ·ïÝíáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ÷ÇñëÇÝ·ÇÝ ³í»ÉÇ Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë, ù³Ý ÝáñÙ³É Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ÏñÃí»ÉáõÝ: » Ù³ñÙÝÇ á±ñ Ù³ëáõÙ å»ïù ¿ ÷ÇñëÇÝ· ³Ý»É ѳñóÁ ÏáÝÏñ»ï å³ï³ëË³Ý ³ñ¹»Ý ãáõÝÇ. ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ µ³½Ù³½³Ý »Ý:

¸³çí³ÍùÝ»ñ:  

¸³çí³ÍùÝ»ñÁ ųٳݳÏÇÝ ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ ¿ÇÝ §Не забуду мать родную¦ ·ñáõÃÛáõÝáí áõ ˳ãÇ å³ïÏ»ñ³Ýß³Ýáí, ë³Ï³ÛÝ ÑÇÙ³ ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñ ϳñÍ»ë û ãϳÝ, »ñµ»ÙÝ ÙdzÛÝ ï³ñûñÇÝ³Ï áõ ë³ÑÙéÏ»óáõóÇã »Ý Ïáå»ñÇ Ï³Ù ¿É É»½íÇ íñ³ ³ñí³Í ¹³çí³ÍùÝ»ñÁ:

äɳëïÇÏ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ

äɳëïÇÏ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ϳñÍ»ë û ë³ÑÙ³Ý ãáõÝǪ ¹»ÙùÇ Ù³ßÏÁ Ó·»Éáõ ßÝáñÑÇí ÏÝ×ÇéÝ»ñÇó ³½³ïáõÙ, ÏñÍù»ñÇ, ë»é³Ý¹³ÙÇ, ÙϳÝÝ»ñÇ Ù»Í³óáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: Þ³ï»ñÁ Ó·ïáõÙ »Ý åɳëïÇÏ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ³í»ÉÇ ó³ÝϳÉÇ »ñ¨³Éáõ ѳٳñ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³Ù»Ý³ï³ñûñÇݳÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ »ñµ»ÙÝ ³Û¹ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ѳϳé³Ï ¿ý»ÏïÝ áõݻݳÉ:

ʳճÙáÉáõÃÛáõÝ: ä³ñïù»ñÁ ß³ï³ÝáõÙ »Ý:

ʳճÙáÉáõÃÛáõÝÁ áÙ³Ýó ѳٳñ ÑáµÇ ¿, áÙ³Ýó ѳٳñ ϳñÇ»ñ³: ÐݳñùÝ»ñÇÝ ïÇñ³å»ï»Éáí ¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ Ù߳ϻÉáí Ñݳñ³íáñ ¿ Ù»Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ïÇñ³Ý³É, ë³Ï³ÛÝ áã µáÉáñÇÝ ¿ ѳçáÕíáõÙ Çñ»Ýó ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ѳëÝ»É í³ñå»ïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÇ: ö³ëï ¿, áñ ˳ճÙáÉÝ»ñÁ ÙÇÝ㨠Çñ»Ýó Ù»Ï ¹ñ³ÙÁ ˳ճ¹ñáõÛù ¹Ý»ÉÝ ³í»ÉÇ ß³ï ѳÏí³Í »Ý å³ñïí»Éáõ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ Ýñ³Ýó ˳ÕÇó »ï ãÇ Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ ¨, ˳ճÉáõ ѳٳñ, Ýñ³Ýù ë»÷³Ï³Ý ïÝÇó ¹áõñë ·³Éáí ѳïáõÙ »Ý »ñϳñ ׳ݳå³ñÑ: àñáß Ñá·»µ³ÝÝ»ñ ˳ճÙáÉáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ »Ý ÃÙñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñáíÑ»ï¨ Ë³Õ³ÙáÉÝ»ñÁ ÃÙñ³ÙáÉÝ»ñÇ ÝÙ³Ý å³ïñ³ëï »Ý ·áÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ»Ýó ϳñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ Ñ³×³Ë ¿É ëå³ÝíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÃáõÉáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ³é³ç³ó³Í å³ñïù»ñÁ Ù³ñ»É ãϳñáճݳÉáõ å³ï׳éáí:

Þá÷ÇÝ·: ´³Ûó ՖԻԼԻՓ ՓԼԵՅՆ ß³åÇÏ ¿ñ áõ ³ÛÝ ¿É` ½»Õãáí

Þá÷ÇÝ·Ç Ñ³Ý¹»å ÃáõÉáõÃÛáõÝÁ ëݳÝϳóÝáõÙ ¿: Æ ¹»å, Ñ»ï³ùñùÇñ ¿, áñ ßá÷ÇÝ·áí ï³é³åáõÙ »Ý ѳí³ë³ñ³å»ë û' ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ¨ û' ϳݳÛù, ÇëÏ ßá÷ÇÝ·Ç Ñ³Ý¹»å ÃáõÉáõÃÛáõÝÁ ëÏëíáõÙ ¿ ѳïϳå»ë ¹»åñ»ëdzݻñÇó Ñ»ïá:

êï³ËáëáõÃÛáõÝ: ²ÛÝù³Ý ½í³ñ׳ÉÇ ã¿, áñù³Ý ýÇÉÙáõÙ

ÐÇßá±õÙ »ù æÇÙ ø»ñÇÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ§êï³ËáëÁ¦ ýÇÉÙÁ: ²ÛÝï»ÕÇ Ñ³Ù»Ù³ï Çñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ³ÝÁݹѳï ëáõï Ëáë»ÉÝ ÇëÏ³Ï³Ý åñáµÉ»Ù ¿, ³Ý·³Ù Ñá·»Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³Ýß³Ý ¨ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ½í³ñ׳ÉÇ ã¿: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ù³ëݳíáñ³å»ë ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³Ýù, áñ ²ëïÍá 10 å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÇñ Ù»ç ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ï»Õ áõÝÇ §ØÇ' ëïÇñ¦ å³ïíÇñ³ÝÁ:

λñ³Ïáõñ 

àñáß Ù³ñ¹ÇÏ å³ñ½³å»ë ã»Ý ϳñáÕ ãáõï»É: ÜٳݳïÇå Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ÑÇó Ñ»ïá, ѳïϳå»ë ²ØÜ-áõÙ, Ýñ³Ýó ³Ý·³Ù ѳïáõÏ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí »Ý ï³ÝÇó ¹áõñë ѳÝáõÙ, áñáí»Ñï¨ Ýñ³Ýù ã³÷Çó ß³ï ·»ñ »Ý »Õ»É: ÖÇßï ¿ ³Ûë ÃáõÉáõÃÛáõÝÁ г³Û³ëï³ÝáõÙ ¹»é ï³ñ³Íí³Í ã¿, µ³Ûó ѳßíÇ ³éÝ»Éáí, û áñù³Ý ß³ï ³Ý³éáÕç ëÝáõݹ ¿ ³í»É³ÝáõÙ Ù»ñ ³éûñÛ³ ëÝݹ³Ï³ñ·áõÙ, å»ïù ¿ ½·áõß ÙÝ³É ¨ ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³É, áñ ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÁ áõï»Éáõ Ù»ç ã¿, ¨ É³í ¿ áõï»ÉÁ ³åñ»Éáõ ѳٳñ:
Բլոգ

Դրսի հայը քարոզում էր, որ Հայաստանում վատ է, բիզնես, ընտանիք չես կարող ունենալ. Ավետիս Բոյաջյան

Դրսի հայը քարոզում էր, որ Հայաստանում վատ է, բիզնես, ընտանիք չես կարող ունենալ. Ավետիս Բոյաջյան

Ավելին »